Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası Nedir?
Sağlık sigortası, sigorta başlangıç tarihinden sonra başınıza gelebilecek sağlık sorunlarıyla ilgili tetkik ve tedavi giderlerini karşılayan, geniş kapsamlı bir sigortadır. Tüm sağlık giderlerinizi limitler dahilinde sigorta kapsamına alır. Amacı, gelecekte karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarının mali yıkımlara dönüşmesini önlemektir.

Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?
14 günlük bebekten 64 yaşındaki yetişkine kadar herkes bu sigortadan yararlanabilir.
Sağlık Sigortasının Süresi
Sigorta süresi 1 yıldır. İsteğe bağlı olarak süre sonunda yenilenebilir.
Tabii ki Ömür Boyu Yenileme Güvencesi ile…
Sağlık Sigortasının Poliçe Grupları
1. Ferdi Sağlık Sigortası:
Yalnızca bir kişinin sigortalandığı, bireysel sağlık sigortasıdır.
2. Aile Sağlık Sigortası:
Sigortalı ile birlikte, sigortalının eşi ve çocuklarının da sigortalandığı sağlık sigortası poliçesidir. Ferdi sağlık sigortasına göre avantajı, prim ödemelerinde tüm paketlerde %10 indirim uygulamasıdır.
3. Grup Sağlık Sigortası:
Tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruşların çalışanları ya da üyeleri için toplu olarak yapılan sağlık sigortasıdır.

Sağlık Poliçesi ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?
Yatarak Tedavi Teminatı
. Ameliyat Giderleri
. Oda-Yemek Giderleri
. Refakatçı Giderleri
. Yoğun Bakım Giderleri
. Kara-Hava Ambulansı Giderleri
. Doğum Giderleri
. Küçük Müdahale Giderleri
. Doktor Takibi Giderleri
. Kemoterapi-Radyoterapi Giderleri
. Anjiyografi Giderleri
. Diyaliz Tedavi Giderleri
. Rehabilitasyon Giderleri
. Tıbbi Danışmanlık Giderleri
. Yurt Dışı Tedavi Giderleri
. Evde Bakım Giderleri

Ayakta Tedavi Teminatı
. Doktor Muayene
. İlaç Giderleri
. Tanı Birimleri Giderleri
. MR-Sintigrafi-Tomografi-Endoskopi Giderleri
. Fizik Tedavi Giderleri
. Diş Tedavi Giderleri
. Gözlük ve Çerçeve Giderleri

 Diğer Teminatlar
. Kazaen Vefat
. Kazaen Maluliyet