Kurumsal

Karınca Sigorta Brokerliği T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca verilmiş ruhsatname ile Şubat 2009 tarihinden itibaren hayat ve hayat dışı branşlarda faaliyete başlamıştır. Yöneticileri sigorta şirketlerinde uzun yıllar, müdür, koordinatör, genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuş ve görevleri yanında sigorta eğitimi veren kamu ve özel kuruluşlarda eğitim vermek suretiyle sektöre eleman yetiştirmişlerdir.

Karınca Sigorta Brokerliği kuruluş amacı

Bilgi birikimi ve deneyimi olan Yöneticileri ve Teknik Kadrosu ile birey ve firma düzeyinde sigorta bilincini yaymak ve ihtiyaçları tespit ederek en gerekli teminatları düşük maliyetlerle sigortalı olmak isteyenlere sunmaktır.

Brokerlik

Sigorta brokeri”nin sektör içindeki konumu ve işlevi

Broker, yetki mektubunu aldığı sigortalısının sigorta işlemlerini, çalıştığı sigorta şirketleri ile görüşüp en uygun fiyat ve şartları sağlayarak, müşterilerini bu konularda bilgilendiren, hasar işlemlerinde sigortalısına destek olarak eksiksiz ve seri olarak tazminat almasını takip eden danışmanıdır.

Broker;

 • Sigortalısı adına hareket eder, onu her konuda bilgilendirir.
 • Empatik davranarak sigortalısının sigorta ihtiyaçlarını (teminatları) belirler.
 • Çalıştığı sigorta şirketlerinden, en uygun fiyat/ şart/ ödeme koşullarını temin eder.
 • Varlıklarının günün değerleri itibariyle konuma altında bulundurulmasına özen gösterir.
 • Gereğinde risk analizi ve risk yönetimini üstlenir.Mutabakatlı kıymet takdiri raporları hazırlatır.
 • Bireysel / Kurumsal / Endüstriyel-Sınai risklerde özel fiyat çalışmaları yaptırır.
 • En az üç sigorta şirketinden aldığı fiyat ve şartları, aralarındaki farkları ile sigortalılarına anlatır, bilgilendirir.

Vizyonumuz

 • Etik kurallardan ödün vermeden,
 • Empatik davranarak,
 • Mesleğimizin öğretisi ile,
 • Yenilikleri, teknik gelişmeleri güncel izleyerek, dürüstlük, sadakat, samimiyet, açıklık ilkeleri ile mükemmel hizmet vizyonumuzdur.

Misyonumuz

Hizmet sunduğu sigortalı müşterileri ile ve iyi ilişkiler içinde bulunduğu sigorta şirketleriyle

 • Güvene dayalı, sürekli hizmet ile,
 • Ekip ruhu ve itibarımız ile kurumsallaşmak,
 • Güçlü, bilgi birikimli, deneyimli ve uzman kadrosu ile risk ve risk yönetimi hizmeti ile hasar yönetimi ve çözümü hizmeti vermek,
 • Riskinize en uygun ve en ucuz sigorta poliçesini temin etmek,
 • Risk gerçekleşmesi halinde müşaviriniz ve çözüm ortağınız olarak yanınızda yer almak,
 • Mevcut sigorta sözleşmelerinizin tetkiki ile, risklerinize uygun teminat ve fiyatlandırma yapılıp yapılmadığının analizini yaparak ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektir.

Görevlerimiz

– Risk Devri için risk analizi yapmak;

Risk yönetimi ve devri için çok detaylı, son derece objektif ,sağlam verilere dayalı analiz yapmak bizim uzmanlık alanımız içindedir. Bunun için de;

 • Riski yerinde görerek potansiyel riskleri tespit etmek
 • Risk ile ilgili yerleşim bilgilerini, güvenlik önlemlerini saptamak
 • Üretim aşamalarını,iş güvenliğini ayrıntıları ile ele almak
 • Riskin sigorta değerlerini tespit ile sigorta bedeli olarak esas almak
 • Sigortalının moral değerini de değerlendirmek

Tüm bu çalışmalarda sigortalıya DANIŞMANLIK HİZMETİ vermek ve AYDINLATMAK GÖREVİMİZDİR.

– Hasar tazminatlarının ödenmesi

Broker’in tarafsız ve bağımsız olması, sigortalı olmak isteyenlerin hak ve menfaatlerinin öncelikle gözetilmesi, meydana gelen hasarların zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenebilmesi için, bu amaçla çalışma yapabilecek düzeyde olması esastır. Karınca Broker’liğin yöneticileri, sektördeki sigorta şirketlerinde uzun süreler,hasar servislerinin yönetiminde bulunmuş uzmanlardır . Hasar tazminatlarının sigorta poliçenize uygun,eksiksiz tahsilinde, haklarınızı gözeteceklerinden kuşku duymamanız gerekir. Bu farklılığımızı özellikle vurgulamak isteriz.Hasar ihbar aşamasından tazminat tediyesine kadar, yanınızda bulunacağımızdan emin olunuz.