Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?
Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini 1 yıl süreyle güvence altına alan bir sigortadır.

Ferdi Kaza Sigortası;
. Kaza Sonucu Vefat
. Kaza Sonucu Sakatlık
. Tedavi Masrafları
. Gündelik Tazminat Talepleri,
gibi riskleri teminat altına alır.

. İsveren Mali Mesuliyet Sigortaları
. 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları
. Ürün Mali Mesuliyet Sigortaları
. Mesleki Sorumluluk Sigortaları
. Taşınan Para Sigortaları
. Emniyet Suistimal Sigortaları
. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları